نیازهای کامپیوتری شما را در این مرکز برآورده مینماییم

انواع خدمات نرم افزاری سخت افزاری و فروش قطعات اصلی و جانبی کامپیوتر
Placeholder

سخت افزار

بزرگترین منبع سخت افزاری در استان
البرز فقط در مرکز کامپیوتر کرج
Placeholder

نرم افزار

کاملترین و جامع ترین بانک
نرم افزاری در استان البرز
Placeholder

تعمیرات

بزرگترین مرکز تعمیرات تخصصی
انواع کامپیوتر، پرینتر ، مانیتور و ...

طبقات مرکز کامپیوتر کرج

واحدهای طبقه همکف

واحدهای طبقه زیر همکف

واحدهای بیرونی

واحدهای طبقه اول

جدیدترین مطالب

جدیدترین مطالب دنیای کامپیوتر و فناوری در وبسایت مرکز کامپیوتر کرج