فناوران البرز

فروش و راه اندازی تجهیزات شبکه

شماره واحد : 216

مدیریت فروشگاه : پویا حق بین

نوع فعالیت فروشگاه :

  • فروش و راه اندازی تجهیزات شبکه در سطح استان البرز و استان های همجوار
  • ارتقاء تجهیزات شبکه

برندهای فعال فروشگاه : البرز _ مبین نت _ دی لینک _ mata _ Tenda _ Knet

02632237877  –  02632228045